Sędziowie

Sędziowie LO · 13 czerwca 2018

Skład sędziowski na sezon ligowy 2018:

Tomasz „Godfryd” Rochatka – koordynator,
Łukasz „Alexij” Traczyk – skarbnik,
Rafał „Potemp” Potempa – sekretarz,
Adam „Ajas” Sokół,
Marcin „Marcin Marcin” Kopacz,
Błażej „Ereinion” Leporowski,
Janek „SpyTech” Spytek,
Mateusz „Garry” Kot,
Paweł „Kuli” Kuligowski