Liga ogólnopolska 6 2192 wyświetleń

REGULAMIN LIGI OGÓLNOPOLSKIEJ 2019

Sędziowie LO · 17 grudnia 2018

Szanowni,
zapraszam do zapoznania się z Regulaminem Ligi Ogólnopolskiej Middle Eart SBG 2019. Tekst ten szczególnie polecam tym, którzy planują w 2019 roku podróżować po Polsce grając w turniejach, a także organizatorom i wszystkim tym, którzy interesują się rankingiem graczy, wynikami poszczególnych ośrodków.
Dumny jestem z faktu, że tak fajnie Liga się rozwija i wierzę, że w 2019 znajdę więcej czasu na odwiedzanie ośrodków Lotra w całej Polsce.
Zapraszam do lektury.
Kalins

REGULAMIN LIGI OGÓLNOPOLSKIEJ Middle Earth SBG 2019

Regulamin Ligi Ogólnopolskiej stanowi zbiór zasad funkcjonowania społeczności związanej ze strategiczną grą bitewną Middle Earth Strategy Battle Game. Niniejszy regulamin został opracowany przez grupę graczy wchodzących w skład grupy Sędziów Ogólnopolskich, ze szczególnym wyróżnieniem sposobu konkurowania między sobą, tak by nasza niepowtarzalna rodzinna atmosfera utrzymywała się i umacniała jeszcze przez wiele lat. Autorzy niniejszego Regulaminu zastrzegają sobie prawo do jego zmian oraz poprawek, wskazując jednocześnie, że stanowi on pracę hobbystów mających na celu rozwijanie wspólnego hobby.

§ 1  Postanowienia ogólne

1. Liga Ogólnopolska Middle-Earth 2019 (LO) stanowi ogół graczy oraz organizatorów zrzeszonych w Rankingu Ligi, którzy przystępując do Rankingu Ligi akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Sezon ligi rozpoczyna się 20 listopada 2018 roku, a kończy wraz z Drużynowymi Mistrzostwami Polski (DMP) w 2019 roku.

§ 2 Definicje

 1. Gracz – osoba biorąca udział w Turnieju, który następnie zostanie zgłoszony do Rankingu, posiadająca Numer ID.
 1. Ranking – prowadzony przez Sędziów LO spis Graczy, uwzględniający dane Graczy, takie jak Imię, Nazwisko, Numer ID oraz punktację za poszczególne Turnieje Lokalne oraz Mastery, w których Gracze brali udział.
 1. Turniej – Turniej Lokalny lub Turnie klasy Master, w którym Gracze uczestniczą pojedynczo, w parach lub drużynowo.
 1. Turniej Lokalny – Turniej jednodniowy na którym rozegrane zostaną co najmniej 3 bitwy w których udział weźmie co najmniej czterech Graczy.
 1. Master – Turnieje klasy Master to turnieje dwudniowe, na których rozegranych zostanie co najmniej 5 bitew. Lista turniejów klasy Master jest prowadzona przez Sędziów LO.
 1. Sędzia LO – osoba posiadająca w sezonie ligi status Sędziego Ligi Ogólnopolskiej, której prawa i obowiązki w ramach LO normuje niniejszy Regulamin.
 1. Ośrodek – miejscowość lub region zgłoszony do Rankingu, posiadający Graczy i Turnieje Lokalne.
 1. Numer ID – numer nadany Graczowi przez Sędziego LO z właściwego Ośrodka.
 1. Organizator – osoba organizująca, sędziująca lub zgłaszająca Turniej Lokalny lub Master do Rankingu.
 1. Liga Lokalna – liga zrzeszająca graczy z danego Ośrodka, na podstawie odrębnego regulaminu.

§ 3 Ranking Ligi

 1. Sędzia Rankingowy prowadzi w ciągu sezonu Ranking Ligi, w oparciu o zgłoszenia Organizatorów zawierające wyniki Turniejów Lokalnych oraz Masterów.
 1. Podstawą sklasyfikowania Graczy w Rankingu jest nadanie Graczom numerów ID oraz uiszczenie dobrowolnej Opłaty Wpisowej w kwocie 3 zł. Wyniki danego Gracza będą rejestrowane dopiero od czasu uiszczenia tej opłaty, nigdy wstecz.
 1. Każdy Gracz ma prawo do wskazania Ośrodka, w ramach którego zamierza brać udział w Rankingu, jednakże po nadaniu konkretnego Numeru ID, jego zmiana w sezonie nie jest już możliwa.
 1. Gracze, których Ośrodek nie funkcjonuje lub nie mają takowego w obrębie 50km od swojego miejsca zamieszkania mogą do dnia 31 stycznia 2019 zgłosić Sędziemu Rankingowemu (Jakub „Orku” Krochmal) w jakim Ośrodku będą rozgrywali swoje Turnieje Lokalne – Numer zostanie nadany permanentnie na sezon 2019.
 1. Zmiana Ośrodka jest dopuszczalna jedynie w momencie stałej zmiany miejsca zamieszkania.
 1. Opłata Wpisowa pobierana jest jednorazowo przez Organizatora pierwszego Turnieju dla danego Gracza. Lista opłat jest prowadzona przez Sędziego LO danego Ośrodka. Za zgromadzone środki zostaną zakupione nagrody dla TOP 10 LO 2019, najlepszego organizatora 2019 i największego obieżyświata oraz dla TOP 3 LO wśród Juniorów (osoby poniżej 16 roku życia), które zostaną wręczone na pierwszym dwudniowym turnieju w roku 2020.
 1. Wpłaty można dokonywać na konto Sędziego Skarbnika:

Michał Rybarczyk

44 1560 0013 2007 1618 2000 0003

tytuł : Imię Nazwisko, data turnieju, miejsce turnieju.

 1. Do Rankingu wliczane będą wyniki dziesięciu najlepszych Turniejów Gracza, w tym maksymalnie pięć wyników za Mastery oraz punkty za jedną najwyżej punktowaną Ligę Regionalną.
 1. Do Rankingu będą również wliczane punkty za udział w Lidze Lokalnej właściwej dla Gracza wg Numeru ID.
 1. Wyniki Turnieju należy nadesłać na adres e-mail: liga.hobbi[email protected] najpóźniej do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym rozegrany został Turniej. W przypadku Turniejów dwudniowych, które przypadają na przełom miesięcy jest to 14 dni od zakończenia drugiego dnia Turnieju.
 1. Za nadesłanie wyników rozumie się nadesłanie na wskazany adres e-mail wyników Turnieju naniesionych na odpowiedni arkusz udostępniony przez Sędziów Graczom oraz uiszczenie opłaty wskazanej w § 3 pkt 2 Regulaminu.
 1. Ranking LO wygrywa Gracz z największą ilością punktów, drugie miejsce zajmuje gracz z drugim najlepszym wynikiem itd.
 1. W przypadku równej ilości punktów między graczami, decyduje ilość punktów za Turnieje klasy Master.
 1. W przypadku dalszego remisu decyduje ilość rozegranych turniejów. 15. W przypadku dalszego remisu gracze zajmują miejsce ex aequo.

§ 4 Turnieje Lokalne

 1. Turniej Lokalny musi zostać zgłoszony co najmniej na 7 dni przed jego odbyciem się. Pełne zgłoszenie Turnieju zawiera: – termin, godzinę rozpoczęcia i przewidywanego zakończenia, – miejsce rozgrywek, – imię, nazwisko i numer identyfikacyjny.
 1. Punktacja za Turniej Lokalny wygląda następująco:a) Pierwsze miejsce otrzymuje 15 pkt,
  b) Drugie miejsce otrzymuje 14 pkt,
  c) Trzecie miejsce otrzymuje 13 pkt, (i tak dalej do minimum 1 pkt).
 2. Podium otrzymuje premię w postaci: +3 pkt za pierwsze miejsce, +2 pkt za drugie miejsce, +1 pkt za trzecie miejsce.
 3. Dodatkowo każdy Gracz otrzymuje 1+ pkt za każdą pełną dziesiątkę Graczy biorących udział w Turnieju.
 4. W przypadku Turniejów parowych i drużynowych punktacja spada o 2 za każde kolejne miejsce (pierwsze miejsce 15 pkt, drugie miejsce 13 pkt itd.).
 5. W przypadku organizacji Turnieju Lokalnego na mniej niż 10 graczy, pierwsze miejsce dostaje liczbę punktów równą ilości Graczy, drugie miejsce liczbę punktów równą ilości graczy -1 itd.)
 6. Maksymalnie za Turniej Lokalny można otrzymać 20 pkt w Rankingu.

§ 5 Turnieje klasy Master

 1. Turniej klasy Master musi zostać zgłoszony co najmniej na 28 dni przed jego odbyciem się. Pełne zgłoszenie zawiera: – termin, godzinę rozpoczęcia i przewidywanego zakończenia – miejsce rozgrywek – imię, nazwisko i numer identyfikacyjny.
 1. Punktacja za Turniej klasy Master wygląda następująco:a)Pierwsze miejsce otrzymuje 40 pkt,
  b) Drugie miejsce otrzymuje 39 pkt,
  c) Trzecie miejsce otrzymuje 38, (i tak dalej do minimum 1 pkt).
 2. Top 3 otrzymuje premię w postaci: +15 pkt za pierwsze miejsce, +12 pkt za drugie miejsce, +9 pkt za trzecie miejsce.
 3. Gracze z miejsc 4-10 otrzymują premię w postaci: 7 pkt za czwarte miejsce, 6 pkt za piąte miejsce itd.
 4. W przypadku turniejów drużynowych oraz parowych punkty za każde kolejne miejsce zmniejszają się o 2 (pierwsze miejsce- 40 pkt, 2 miejsce- 38 pkt itd).
 5. W przypadku organizacji turnieju klasy „Master” na mniej niż 30 graczy, „d” i „e” nie mają zastosowania.
 6. Dodatkowo każdy Gracz uczestniczący w turnieju otrzymuje +1 pkt do Rankingu za każdą pełną dziesiątkę Graczy biorących udział w turnieju (do maksymalnie +6 pkt).

§ 6 Ligi Lokalne

 1. Ligi lokalne maja na celu zrzeszanie lokalnych środowisk Graczy. Uczestnictwo w nich to szansa na zapoznanie się z zasadami gry, stopniowe wprowadzanie nowych Graczy w hobby oraz propagowanie systemu Middle-Earth SBG. 1. Uczestnictwo w Ligach Lokalnych jest dobrowolne. Organizatorom Lig Lokalnych nie są narzucane żadne restrykcje w stosunku do wyglądu i zawartości regulaminów Lig Lokalnych.
 1. Ligi lokalne prowadzone są: – w konkretnie określonym mieście (grupie miast w przypadku aglomeracji np. trójmiejskiej), – w konkretnie określonym czasie (nie dłuższym niż czas trwania sezonu ligowego), – wyniki z rozgrywek lig lokalnych muszą zostać zgłoszone najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem sezonu ligowego.
 1. Uczestnictwo w Lidze Lokalnej będzie premiowane w Rankingu LO w sposób następujący:

  a) za wygranie Ligi Lokalnej: liczba punktów odpowiadająca liczbie graczy w lidze jednak nie więcej niż 20,
  b) za zajęcie drugiego miejsca w lidze lokalnej, liczba punktów odpowiadająca liczbie graczy jednak nie więcej niż 20, -1 pkt,
  c) za zajęcie trzeciego miejsca w lidze lokalnej liczba punktów odpowiadająca liczbie graczy w lidze jednak nie więcej niż 20 – 2 pkt, itd.

§ 7 Wybór reprezentacji na ETC 2020

 1. Skład reprezentacji Polski na ETC 2020 będzie wybierany według osobnego rankingu Masterowego, stanowiącego klasyfikację Graczy dotyczącą wyłącznie turniejów klasy Master.
 1. Troje najlepszych graczy dostanie możliwość reprezentowania naszego kraju i dobierze sobie ostatniego członka drużyny zgodnie ze swoim przekonaniem.
 1. Wyniki każdego turnieju klasy MASTER będą zapisywane w postaci zajętych przez danych Graczy miejsc i weryfikowane.
 1. Wraz z zakończeniem sezonu 2019 zostanie opublikowany ranking Masterowy, który będzie decydował o składzie reprezentacji w następujący sposób:
  – zaliczamy wyniki z 3 najlepszych Masterów (dla przykładu: zająłem odpowiednio 1, 4, i 6 miejsce na różnych Masterach – z wykluczeniem DMP, więc suma moich punktów daje 1+4+6 = 11, Ten kto zgarnie najmniejszą ilość punktów przy jednoczesnym rozegraniu co najmniej 3 turniejów klasy MASTER wygra ranking).
 1. W przypadku remisu punktowego decyduje miejsce zajmowane w Rankingu LO 2019.
 1. W przypadku, gdy reprezentanci wyłonieni przez ranking nie będą w stanie pojechać na ETC2020, Gracze którzy zajęli kolejne miejsca zastępują ich.
 1. Składy reprezentacji mogą się miedzy sobą porozumieć w celu przemieszania zawodników między drużynami, ale tylko wtedy kiedy wszyscy członkowie, a zwłaszcza sami zainteresowani się na to zgodzą.

§ 8 Sędziowie LO

 1. Sędziowie LO zostali powołani przez Graczy z poszczególnych Ośrodków przed sezonem Ligowym 2019. Kadencja Sędziów jest równa sezonowi Ligi.2. O ilości członków i sposobie ich wybierania na przyszły rok decyduje aktualnie sprawujący obowiązki skład Sędziów LO.3. Kryterium jakie powinien spełniać dany Ośrodek żeby mieć zagwarantowaną minimum 1 osobę w składzie sędziowskim to przeprowadzenie w ciągu roku minimum 1 turnieju dwudniowego klasy Master. Jeżeli takich Oś jest więcej niż 9, wówczas aktualny skład postanawia co w takiej sytuacji.

4. Sędzia Ogólnopolski to osoba, która odpowiedzialna jest w danym ośrodku za m.in. dbanie o własne środowisko, przyrost Graczy, organizację Turniejów, wnoszenie opłat do Ligi, godne reprezentowanie go, a także branie udziału w dyskusjach i głosowaniach sędziowskich.. Każdy Sędzia LO może podzielić się obowiązkami wewnątrz własnego ośrodka wedle uznania, ale to on odpowiada za ostateczny wygląd aktywności w jego Ośrodku. W dyskusjach i głosowaniach nikt spoza składu sędziowskiego nie może go wyręczać.

 • W skład Sędziów LO w sezonie 2019 wchodzą:
 • Sędzia Koordynator LO – Marcin Kopacz, Ośrodek Warszawa,
 • Sędzia Skarbnik LO – Michał Rybarczyk, Ośrodek Łódź,
 • Sędzia Rankingowy – Jakub Krochmal, Ośrodek Kraków,
 • Sędzia LO – Adam Sokół Ośrodek Poznań,
 • Sędzia LO – Jonasz Formela, Ośrodek Pomorze,
 • Sędzia LO – Kamil Olejnik, Ośrodek Wrocław,
 • Sędzia LO – Jerzy Sikorski, Ośrodek Bydgoszcz,
 • Sędzia LO – Tomasz Rochatka, Ośrodek Śląsk,
 • Sędzia LO – Zachary Adamczyk, Ośrodek Bielsko-Biała.

5. Odwołanie Sędziego może nastąpić w 2 sytuacjach:

a) Sędzia zgłasza swoją rezygnację pozostałym Sędziom.

b) Sędzia zostaje odwołany przez pozostałych Sędziów z powodu uchylania się od obowiązków na mocy głosowania wszczętego przez Koordynatora. W przypadku gdy głosowanie ma dotyczyć Koordynatora wniosek o wszczęcie głosowania może złożyć każdy z pozostałych Sędziów. 7. Przy rezygnacji Sędziego, sam rezygnujący wskazuje swojego zastępcę. Wówczas nie ma żadnych przeszkód by rezygnujący Sędzia starał się o stanowisko Sędziego LO w następnym sezonie. 8. W przypadku uchylania się od obowiązków Sędziego LO – polegającym np. na nie zabraniu głosu w temacie będącym dyskusją/głosowaniem w terminie 3 dni od jego założenia, złym pełnienie swojej funkcji (np. Skarbnik nie zbiera składek, Sędzia Rankingowy porzuca swoje obowiązki itp.) –chwili zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji Koordynator LO stosuje pierwsze upomnienie. Jeśli sytuacja się powtarza to zgłasza on formalnie wniosek o odwołanie danego Sędziego, który to wniosek musi zostać przegłosowany przez pozostałych Sędziów, bez udziału Sędziego którego głosowanie dotyczy.. Po skutecznym odwołaniu uchylającego się Sędziego pozostali Sędziowie w głosowaniu wybierają zastępcę odwołanego. Sędzia odwołany w danym sezonie ma zakaz kandydowania na stanowisko Sędziego w sezonie kolejnym.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2018 r.
 1. Autorami Regulaminu są Sędziowie LO na sezon 2019.
 1. Autorzy Regulaminu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania w Regulaminie zmian, po uprzednim ogłoszeniu planowanych zmian.
 1. Zmiany § 3-8 Regulaminu mogą wejść w życie co najmniej po trzech miesiącach od ich ogłoszenia.

Dołącz do dyskusji

 1. Potemp · 17 grudnia 2018 o 15:23

  Poprawcie proszę:
  § 7 Wybór reprezentacji na ETC 2019
  na 2020, ten skład na 2019 jest już wybrany 🙂

  1. Kalins · 17 grudnia 2018 o 15:28

   Poprawione

   1. Potemp · 18 grudnia 2018 o 14:06

    Dalej to samo Kalinsie 🙂

  2. Kat · 17 grudnia 2018 o 21:09

   Ale że dudka nie wzieli…:)

   1. Barti · 18 grudnia 2018 o 22:02

    I Ajwena 😉

  3. Barti · 18 grudnia 2018 o 22:02

   Poprawione – wszystko z paragrafu 7 przestawione o rok – ETC 2020 i decyduje ranking 2019 🙂

Może Ci się spodobać

Liga ogólnopolska

Ranking LO 2019 – Wrzesień

Orku · 1 października 2019